Hjemmeopvisning 2024

Søndag 21. april holder vi hjemmeopvisning i Bjørnehøjhallen, hvor vi glæder os til at se, hvad holdene har trænet på i løbet af sæsonen.

Der er gratis adgang for alle, og det vil være muligt at købe the, kaffe og lidt snacks, samt gøre et scoop i vores tøjbod.

Da vi er en lille forening, og derfor ikke har mange hold på gulvet, henstiller vi til, at man kommer og er med i de 2-3 timer, som opvisningen varer.

Der er indmarch og velkomst kl. 10.00, hvorefter opvisningerne starter. Dagen slutter med udmarch, overrækkelse af udmærkelser og farvel.

Instruktørerne vil orientere de enkelte hold om mødetid og opvisningstøj.

Opvisningsrækkefølge

Indmarch
Puslinge
Dans 1
Far/Mor/Barn
Spring – mandag og torsdag
Dans 2
Udmarch og pokaler mm.