Opdateret 28/3-2020

I Annisse Gymnastik følger vi råd og anbefalinger fra myndighederne og DGI i forhold til Covid-19 (corona).

På baggrund af myndighedernes genåbningsplan for idrætten begynder vi stille op med træning igen.

Fra uge 14 opstarter to voksenhold udendørs træning:

 • Tons for Mænd – onsdage kl. 19.00-20.00
 • Bodytoning Bootcamp – torsdage kl. 19.00-20.00

Alle nuværende medlemmer (uanset hvilket hold, man har været tilmeldt i indeværende sæson) kan deltage gratis i træningen.
Har man ikke været medlem i indeværende sæson, kan man deltage for 25 kr. pr. gang, der betales på Mobile Pay ved hver træningsstart.

Det er ikke muligt at benytte omklædning og bad. Ved regn trænes under halvtag.

Vi arbejder på en opstartsplan for børneholdene, der ifølge myndighedernes genåbningsplan må påbegynde træning fra 21. april 2021.
Mere info om dette udsendes direkte til medlemmerne, samt opdateres her og på Facebook.

Herunder finder du vores generelle retningslinjer, der til enhver tid skal overholdes.

Instruktører og bestyrelse gør alt hvad de kan for at skabe et trygt træningsmiljø for jer.
Alle redskaber vaskes af efter brug eller kommer i 72 timers karantæne. Vi undgår al unødig fysisk kontakt, og vi holder god afstand til hinanden.

Vi håber, at du vil være med til at gøre Annisse Gymnastik til et trygt sted trods Covid-19, og beder dig derfor læse nedenstående:

 • Mød IKKE op til træning, hvis du har symptomer eller venter på svar fra corona-test
 • Kom omklædt
 • Alle børn og voksne over 12 år skal bære mundbind indendørs.
  • Hvis man skal deltage på et hold, må man tage mundbind af i omklædningsrummet, ligesom at mundbind ikke skal bæres under træning.
 • Bliv i omklædningsrummet til en instruktør henter holdet – forældre bedes sige farvel straks efter aflevering og ikke vente i omklædningsrummet.
 • Kun én forælder pr. barn i omklædningsrummet – undgå så vidt muligt at have søskende med
 • Alle venteområder er pt lukkede – det er derfor ikke muligt at opholde sig i omklædningsrum, klublokale eller gange under børnenes træning.
 • Ankom tidligst 5 minutter før holdets start og forlad faciliteten straks efter endt træning.
 • Vi henstiller til at forældre, der skal afhente børn først ankommer 5 minutter inden timens ophør (børnene bliver i hallen til timens ophør, så der er ingen risiko for, at de stopper tidligere).
 • Sørg for at vaske hænder inden du/dit barn går ind i gymnastiksalen og igen straks efter timens afslutning
 • Hold god afstand til både gymnaster, forældre og instruktører – vi henstiller til, at man ikke krammer selvom man kender hinanden andetsteds fra

Vi holder os løbende opdateret i forhold til myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, og vil holde jer opdateret.

Hvis du har spørgsmål eller vil have vores retningslinjer uddybet, er du altid velkommen til at kontakte os på annisseif.gymnastik@gmail.com eller tlf. 40409982.