Opdateret 14/1-2020

I Annisse Gymnastik følger vi råd og anbefalinger fra myndighederne og DGI i forhold til Covid-19 (corona).

Set i lyset af myndighedernes seneste pressemøde, kommer her de gældende retningslinjer for træning i Annisse Gymnastik.
Der er udsendt mail d. 15. januar 2021 til alle tilmeldte medlemmer, der fortæller om fortsat nedlukning af al aktivitet i foreningen gældende til 7. februar 2021.
Vi håber, at vi kan genoptage træningen fra mandag 8. februar 2021, men vi vil løbende holde jer opdateret i henhold til de gældende retningslinjer

Frem til 28. februar 2021 er forsamlingsforbuddet sat til 10 personer. Vi håber, at restriktionerne for børn og unge vil blive løftet, så vi igen må være 50 personer – men dette er endnu uvist.
Vi melder ud omkring træning for børn og unge, når vi ved mere fra myndighederne.

Voksenholdene (Motionsholdet M/K, Step & Styrke, Tons for Mænd og Bodytoning Bootcamp) må stadig kun træne max 10 personer sammen (inkl træner) frem til 28. februar 2021. Hvert holds træner melder selv ud, om og hvordan træningen kommer til at køre i februar 2021, såfremt vi får lov at starte træning op.

Herunder finder du vores generelle retningslinjer, der til enhver tid skal overholdes.

Instruktører og bestyrelse gør alt hvad de kan for at skabe et trygt træningsmiljø for jer.
Alle redskaber vaskes af efter brug eller kommer i 72 timers karantæne. Vi undgår al unødig fysisk kontakt, og vi holder god afstand til hinanden.

Vi håber, at du vil være med til at gøre Annisse Gymnastik til et trygt sted trods Covid-19, og beder dig derfor læse nedenstående:

 • Mød IKKE op til træning, hvis du har symptomer eller venter på svar fra corona-test
 • Kom omklædt – overtøj og sko kan stadig hænges i omklædningsrummet
 • Alle børn og voksne over 12 år skal bære mundbind fra de træder ind af hoveddøren og indtil de forlader matriklen igen (gældende fra 29/10).
  • Hvis man skal deltage på et hold, må man tage mundbind af i omklædningsrummet, ligesom at mundbind ikke skal bæres under træning.
 • Bliv i omklædningsrummet til en instruktør henter holdet – forældre bedes sige farvel straks efter aflevering og ikke vente i omklædningsrummet.
 • Kun én forælder pr. barn i omklædningsrummet – undgå så vidt muligt at have søskende med
 • Alle venteområder er pt lukkede – det er derfor ikke muligt at opholde sig i omklædningsrum, klublokale eller gange under børnenes træning.
 • Ankom tidligst 5 minutter før holdets start og forlad faciliteten straks efter endt træning.
 • Vi henstiller til at forældre, der skal afhente børn først ankommer 5 minutter inden timens ophør (børnene bliver i hallen til timens ophør, så der er ingen risiko for, at de stopper tidligere).
 • Sørg for at vaske hænder inden du/dit barn går ind i gymnastiksalen og igen straks efter timens afslutning
 • Hold god afstand til både gymnaster, forældre og instruktører – vi henstiller til, at man ikke krammer selvom man kender hinanden andetsteds fra

Vi holder os løbende opdateret i forhold til myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, og vil holde jer opdateret.

Hvis du har spørgsmål eller vil have vores retningslinjer uddybet, er du altid velkommen til at kontakte os på annisseif.gymnastik@gmail.com eller tlf. 40409982.